N


/

“ Ako malé dieťa som v srdci cítil dva odporujúce si pocity: hrôzu života a extázu života. ”

—    Charles Baudelaire 

(via procit)

Kurt Schwitters (German: 1887-1948), Wie Senkrecht-Wagerecht, 1926.

(via la-persienne)